„Opodatkowanie prezentów i darowizn otrzymanych od rodziny i przyjaciół”

Data wydarzenia 30-06-2022
Kategoria wydarzenia Seminarium

Koło Naukowe Prawa Podatkowego serdecznie zaprasza na warsztaty. Prelegentami będą przedstawicielki Advicero Nexia: Paulina Gławnicka oraz Anna Jabłońska. Advicero zapewnia szeroki wachlarz usług podatkowych, obejmujących szeroki zakres podatków i dedykowanych poszczególnym branżom. Na spotkaniu zostanie poruszona problematyka dotycząca – „Opodatkowania prezentów i darowizn otrzymanych od rodziny i przyjaciół”:

  • prezent komunijny dla dziecka, prezent weselny, prezent urodzinowy,
  • prezent od rodziny vs. prezent od znajomych,
  • prezent od pracodawcy,
  • prezent gotówkowy,
  • prezent rzeczowy (mieszkanie, samochód, rower, biżuteria),
  • prezent niematerialny (wycieczka, zabieg w SPA)

Więcej o zaproszonych gościach przeczytacie na: https://www.advicero.eu/.

Warsztaty odbędą się 30 czerwca 2022 r. o godzinie 16:00 za pomocą Microsoft Teams. Link do wydarzenia:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTIzOTVjMmYtYzk4MS00NzU4LWEzY2MtYzdhZWUxZjZiYjBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224d8188eb-c6a8-4b4d-8018-de79ad90e6b4%22%2c%22Oid%22%3a%22dde9c174-0d3e-4a78-aa8f-02b3230ed36a%22%7d

Osoby chętne do otrzymania certyfikatów proszone są o wypełnienie formularza:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVIu8jblxuiofmoRxy6mdslmtB8S7VFc0rscRIV2WMHFHy-w/viewform?usp=sf_link

Na spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań. W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu za pomocą adresu mailowego: knppod@uwb.edu.pl.