„Praca Doradcy Podatkowego” - warsztaty z DK Doradztwo

Data wydarzenia 21-06-2022
Kategoria wydarzenia Seminarium

Koło Naukowe Prawa Podatkowego zaprasza na warsztaty. Gościem będzie Doradca podatkowy - Pani Dorota Kosacka, członek Zarządu i udziałowiec DK – Doradztwo Sp. z o. o.. Spółka Doradztwa Podatkowego pełen zakres usług, począwszy od prowadzenia księgowości, bieżące audyty podatkowe, poprzez doradztwo w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (m.in. przekształcenie formy prowadzenia działalności gospodarczej, transakcje zagraniczne) i reprezentowanie podatników w sporach z organami podatkowymi. Od wielu lat doradza klientom, prowadząc ich sprawy podatkowe i kadrowe, prowadząc postępowania odwoławcze oraz występujemy przed sądami administracyjnymi. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://kosacka.pl/o-nas/informacje-ogolne/

Warsztaty odbędą się 21 czerwca 2022 r o godzinie 17:00 za pomocą Microsoft Teams!

Link do wydarzenia:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4efe76debb314d9486a4bfdb743bdee3%40thread.tacv2/1653563509129?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22cc88d954-9419-47da-a6ab-355091457624%22%7d

Osoby chętne do otrzymania certyfikatów proszone są o wypełnienie formularza:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoHmMqz-kj9B-E65jyAGyFTQ3fLiscKXxkLpJzeW0RobykVw/viewform?usp=sf_link

Na spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań. W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu za pomocą adresu mailowego: knppod@uwb.edu.pl.

Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu na Facebooku.