Katedry i inne jednostki

O bibliotece

Biblioteka Prawnicza powstała w 1982 r. Jest to specjalistyczna biblioteka naukowa wchodząca w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku. Głównym zadaniem Biblioteki jest tworzenie warsztatu pracy badawczej, naukowej i dydaktycznej dla pracowników naukowych i studentów Wydziału Prawa.

Biblioteka gromadzi zbiory w oparciu o programy wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Prawa. W zbiorach Biblioteki znajdują się krajowe i zagraniczne wydawnictwa z dziedziny prawa i nauk pokrewnych tj. administracji, europeistyki, bezpieczeństwa narodowego, kryminalistyki, kryminologii, terroryzmu, przestępczości, patologii społecznych, medycyny i psychologii sądowej, a także z zakresu nauk społecznych i politycznych.

Zbiory biblioteki udostępniane są w Czytelni (udostępnianie wyłącznie na miejscu) oraz Wypożyczalni (udostępnianie na zewnątrz).

Czytelnia jest ogólnodostępna. W jej księgozbiorze podręcznym znajdują się najnowsze komentarze, podręczniki i czasopisma prawnicze oraz słowniki językowe, encyklopedie, leksykony.

Z usług Wypożyczalni mogą korzystać wyłącznie studenci i pracownicy Wydziału Prawa.

 

 Partner Wydziału Prawa UwB

PKO Bank Polski jest partnerem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach współpracy została przeprowadzona modernizacja czytelni i pomieszczeń Biblioteki Prawniczej UwB. Dzięki wsparciu finansowemu PKO Banku Polskiego wydziałowa Biblioteka zyskała nowoczesną, odnowioną i przyjazną zarówno pracownikom, jak i studentom czytelnię. Warto podkreślić, że sfinansowanie tej kompleksowej modernizacji jest kolejnym działaniem Banku, wspierającym Wydział Prawa UwB, a tym samym rozwój nauki polskiej. Jest nam niezmiernie miło, że PKO Bank Polski współpracuje z nami, wspierając inicjatywy Wydziału Prawa UwB oraz uczestnicząc w ważnych wydziałowych wydarzeniach, jak np. inauguracja roku akademickiego, w której uczestniczyła Dyrekcja Oddziału Regionalnego PKO Banku Polskiego w Białymstoku.