Egzaminy na aplikacje prawnicze to temat budzący uzasadnione zainteresowanie dużej części studentów i  absolwentów wydziałów prawa w całej Polsce. Jak wykazują badania przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych, około 86% studentów prawa potencjalnie zainteresowanych jest wykonywaniem w przyszłości jednego z zawodów prawniczych. Oznacza to, że będą oni musieli przystąpić do egzaminów wstępnych na aplikacje. Wskazuje to potencjalnie na dużą konkurencję i konieczność dobrego merytorycznego przygotowania przyszłych kandydatów na aplikacje.

 Wymagania stawiane kandydatom na aplikacje są bardzo wysokie. Niezbędne jest opanowanie bardzo szerokiego zakresu wiedzy z różnych gałęzi prawa. Kandydaci na aplikację sędziowsko – prokuratorską dodatkowo muszą również posiadać umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy merytorycznej podczas rozwiązywania kazusów.

W celu odświeżenia i uporządkowania wiedzy w zakresie wymaganym na egzaminach wstępnych na aplikacje, Wydział Prawa w Białymstoku postanowił wyjść naprzeciw wymogom stawianym studentom i absolwentom prawa przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przygotował zupełnie nową, ulepszoną formułę kursu przygotowującego na aplikacje prawnicze. W nowym programie kursu zmniejszono liczbę wykładów, w zamian zwiększono trzykrotnie liczbę godzin warsztatów, których przedmiotem jest rozwiązywanie kazusów.

Kurs prowadzony będzie zarówno przez pracowników naukowych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jak i przez cenionych białostockich praktyków wykonujących zawody prawnicze. Organizatorom kursu zależy bowiem, by prowadzone przez kadrę dydaktyczną zajęcia z poszczególnych dziedzin prawa były nie tylko powtórzeniem akademickiego wykładu, ale również ukazywały praktyczne aspekty funkcjonowania analizowanych instytucji, istotne dla dalszej praktycznej nauki zawodu.

Organizatorzy kursu są przekonani, że połączenie wiedzy i doświadczania praktyków będzie stanowiło ogromną pomoc w przygotowaniach do egzaminów wstępnych, a jednocześnie zaowocuje znaczącym efektywnością w zdawalności kandydatów na wybrane aplikacje prawnicze.