1. Uchwała nr 2538 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i wyróżniania rozpraw doktorskich (tekst jednolity)

 2. Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wzorów wniosków w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, prowadzonym w Uniwersytecie w Białymstoku