APD
JSA
Postępowania awansowe
Przewody doktorskie

Baza ofert stypendiów i staży zagranicznych aktualizowana jest raz na kwartał.
W sprawie pytań szczegółowych należy skontaktować się z Prodziekan ds Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, dr hab. Izabelą Kraśnicką: krasnicka@uwb.edu.pl