Studia niestacjonarne

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bogdan zaprasza studentów IV-V roku prawa do odbycia praktyki w biurze kancelarii w Ełku.

Początek praktyki przewidziany jest na kwiecień-maj 2021 r. (wymiar praktyki do ustalenia). Po odbyciu praktyki przewidziana jest możliwość dalszej współpracy.

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV ze zdjęciem oraz klauzulą informacyjną na adres: sekretariat@kancelaria-mb.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 kwietnia 2021 r.

W korespondencji proszę zawrzeć klauzulę informacyjną: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Marcin Bogdan w Ełku w celu udziału w rekrutacji na praktyki studenckie”.


LegalHut sp. z o.o. zaprasza studentów IV i V roku prawa do odbycia bezpłatnych praktyk studenckich, realizowanych w biurze spółki w Białymstoku.

Praktyka w wymiarze wynikającym z obowiązującego programu studiów prawniczych (szczegółowa organizacja do indywidualnego ustalenia) będzie realizowana w terminach pomiędzy lipcem a wrześniem 2021 r.

Program praktyk obejmuje główne obszary usług świadczonych przez LegalHut, w tym:

  • prawo cywilne i gospodarcze, w tym obsługę międzynarodowej grupy kapitałowej,
  • prawo własności intelektualnej, w tym umowy w projektach technologicznych,
  • prawo ochrony danych osobowych, w tym bezpieczeństwo informatyczne,
  • prawo pracy oraz inne przepisy w obszarze zatrudnienia i personelu,
  • pozyskiwanie i realizację projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Po odbyciu praktyk przewidziana jest możliwość dalszej współpracy.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV ze zdjęciem i klauzulą informacyjną na adres: magdalena.nowak@legalhut.pl

W korespondencji proszę zawrzeć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LegalHut sp. z o.o. w celu udziału w rekrutacji na praktyki studenckie”.


Zachęcamy do udziału w II edycji praktyk letnich w kancelarii DLA Piper. Aplikacje należy skłądać do 9 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.praktykiprawnicze.pl/dla-piper/

 


Decyzja nr 41

Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zasad i trybu odbywania i zaliczania praktyk zawodowych

 

Na podstawie § 2 ust. 1 Zarządzenia nr  95 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 listopada 2020 r., w sprawie praktyk zawodowych realizowanych od roku akademickiego 2020/1021, zarządzam co następuje:  

 

§ 1

Wprowadzam Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji.

§ 2

Wprowadzam wzór umowy o organizację praktyki zawodowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Decyzji.

§ 3

Wprowadzam wzór ankiety oceny praktyk zawodowych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Decyzji.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

Prof. dr hab. Mariusz Popławski

Dziekan Wydziału Prawa

Uniwersytetu w Białymstoku