Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

III ROK

Prawo – studia stacjonarne


 

Informacja dotycząca przydziału na specjalizacje na rok akademicki 2020/2021:

 1. Specjalizacja karnistyczna
 2. Specjalizacja cywilistyczna/prywatno-prawna
 3. Specjalizacja publiczno-prawna
 4. Specjalizacja gospodarczo-finansowa

Pismo dotyczące wyboru specjalizacji, katedry i proseminarium

Student III roku zobowiązany jest wybrać proseminarium, które będzie realizowane na IV roku studiów.

Wybór proseminarium uwarunkowany jest wyborem specjalizacji i katedry.

W roku akademickim 2020/2021 na kierunku prawo zostaną uruchomione specjalizacje obejmujące następujące katedry zgodnie ze strukturą Wydziału.

SPECJALIZACJA KARNISTYCZNA

 1. Katedra Prawa Karnego i Kryminologii
  1. Zakład Prawa Karnego
  2. Zakład Kryminologii
  3. Pracownia Kryminalistyki
 2. Katedra Postępowania Karnego

SPECJALIZACJA CYWILISTYCZNA / PRYWATNO-PRAWNA

 1. Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
  1. Zakład Prawa Cywilnego
  2. Zakład Prawa Handlowego
  3. Zakład Prawa Rolnego
  4. Pracownia Prawa Prywatnego Międzynarodowego
 2. Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA

 1. Katedra Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej
  1. Zakład Teorii i Filozofii Prawa
  2. Pracownia Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej
  3. Pracownia Historii Prawa
 2. Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
 3. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego
  1. Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
  2. Zakład Prawa Europejskiego
 4. Katedra Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych

SPECJALIZACJA  GOSPODARCZO-FINANSOWA

 1. Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego
 2. Katedra Prawa Podatkowego
 3. Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Gospodarczego Publicznego
  1. Pracownia Prawa Własności Intelektualnej
  2. Pracownia Prawa Gospodarczego Publicznego

O przyjęciu na daną specjalizację, do katedry oraz proseminarium decyduje średnia ocen za rok II.

 

Kolejność postępowania

ETAP 1

Wybór specjalizacji.

Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w dziekanacie od 22 do 29 stycznia 2020 r.

Wypełnione, podpisane i zeskanowane zgłoszenie można też przesłać e-mailem na adres: a.kozlowska@uwb.edu.pl

Druk do pobrania

Przydział specjalizacji należy sprawdzić na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB w zakładce ogłoszenia od 6 lutego 2020 r.

ETAP 2

Wybór katedry prowadzącej proseminarium w ramach przydzielonej specjalizacji.

Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w dziekanacie od 17 do 21 lutego 2020 r.

Wypełnione, podpisane i zeskanowane zgłoszenie można też przesłać e-mailem na adres: e.szycko@uwb.edu.pl)

Druk do pobrania - dla każdej specjalizacji oddzielny druk (dostępny od dnia 14 lutego 2020 r.)

Przydział do katedry należy sprawdzić na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB w zakładce ogłoszenia od 26 lutego 2020 r.

 

ETAP 3

Wybór proseminarium w ramach przydzielonej katedry.

Szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym.