Studia niestacjonarne

Studenci I roku prawa studiów stacjonarnych

W roku akademickim 2021/2022 na II roku studiów w semestrze zimowym studenci zobowiązani są do zaliczenia dwóch przedmiotów spośród niżej wymienionych grup, po jednym z każdej grupy.  

 

Grupa 1

ETYKA

lub

DYPLOMACJA

lub

PODSTAWY PUBLIC RELATIONS

lub

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

Grupa 2

DOKTRYNY POLITYCZNO – PRAWNE

lub

WPROWADZENIE DO SYSTEMU COMMON LAW

lub

HISTORIA NAJNOWSZA PAŃSTWA I PRAWA

lub

PODSTAWY KOMPARATYSTYKI PRAWNICZEJ

 

 

Od dnia 1 marca do dnia 5 marca 2021 r. należy zarejestrować się poprzez system USOS Web na wybrane przedmioty.

 

Na przedmiotach w rejestracji obowiązują limity. Przedmiot nie może liczyć więcej niż 48 osób.

 

Rejestracja jest obowiązkowa.

Rejestracja przedłużona do 9 marca 2021 r.

 


Studenci IV roku prawa studiów stacjonarnych

 

Od dnia 1 marca 2021 r. (od godz.19:00) do 5 marca 2021 r. (do godz. 23:55) należy zarejestrować się na sześć przedmiotów przewidzianych programem studiów dla V roku. W roku akademickim 2021/2022 na V roku studenci zobowiązani są do zaliczenia po 1 przedmiocie  spośród niżej wymienionych grup:

 

Semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022

Grupa 1

 1. Zamówienia publiczne lub
 2. Mediacje i arbitraż lub
 3. Prawo papierów wartościowych lub
 4. Prawo bankowe

Grupa 2

 1. Zawody prawnicze i alternatywne lub
 2. Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej lub
 3. Polityka a rządzenie państwem i samorząd terytorialny lub
 4. Służby zagraniczne

Grupa 3

 1. Doktryny polityczno-prawne lub
 2. Procedury finansowe wybranych krajów europejskich lub
 3. Historia najnowsza państwa i prawa lub
 4. Zabezpieczenie społeczne

Grupa 4

 1. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych lub
 2. Procedury ochrony własności intelektualnej lub
 3. Ochrona konkurencji i konsumenta lub
 4. Procedury międzynarodowej ochrony praw człowieka

 

Semestr letni w roku akademickim 2021/2022

Grupa 5

 1. Wprowadzenie do systemu common law lub
 2. Podstawy prawa wyznaniowego lub
 3. Podstawy komparatystyki prawniczej lub
 4. Podstawy europejskiego prawa cywilnego

Grupa 6

 1. Sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych lub
 2. Sporządzanie pism procesowych w sprawach cywilnych lub
 3. Sporządzanie pism procesowych w sprawach administracyjnych lub
 4. Sporządzanie wniosków grantowych

 

Rejestracji  należy dokonać wyłącznie w systemie USOS Web. Rejestracja jest obowiązkowa. Na przedmiotach w rejestracji obowiązują limity. Przedmiot nie może liczyć więcej niż 42 osoby.

Nieprzekraczalny termin rejestracji do 5 marca 2021 roku.

Rejestracja przedłużona do 9 marca 2021 r.