Studia niestacjonarne

III ROK

Prawo – studia stacjonarne

Pismo dotyczące wyboru specjalizacji i proseminarium

 

Student III roku zobowiązany jest wybrać proseminarium, które będzie realizowane na IV roku studiów.

Wybór proseminarium uwarunkowany jest wyborem specjalizacji.

W roku akademickim 2022/2023 na kierunku prawo uruchomione zostaną następujące specjalizacje:

 

SPECJALIZACJA KARNISTYCZNA

 1. Katedra Prawa Karnego i Kryminologii
  1. Zakład Prawa Karnego
  2. Zakład Kryminologii
  3. Pracownia Kryminalistyki
 2. Katedra Postępowania Karnego

 

SPECJALIZACJA CYWILISTYCZNA / PRYWATNO-PRAWNA

 1. Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
  1. Zakład Prawa Cywilnego
  2. Zakład Prawa Handlowego
  3. Zakład Prawa Rolnego
  4. Zakład Prawa Medycznego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego
 2. Zakład Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 

SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA

 1. Katedra Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej
  1. Zakład Teorii i Filozofii Prawa
  2. Pracownia Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej
  3. Pracownia Historii Prawa
 2. Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
 3. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego
  1. Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
  2. Zakład Prawa Europejskiego
 4. Katedra Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych
  1. Zakład Prawa Konstytucyjnego
  2. Pracownia Systemów Politycznych

 

SPECJALIZACJA  GOSPODARCZO-FINANSOWA

 1. Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego
 2. Katedra Prawa Podatkowego
 3. Pracownia Prawa Własności Intelektualnej
 4. Pracownia Prawa Gospodarczego Publicznego

 

O przyjęciu na daną specjalizację oraz proseminarium decyduje średnia ocen za rok II.

 

Kolejność postępowania

 

ETAP 1

Wybór specjalizacji.

Wypełnione, podpisane i zeskanowane zgłoszenie w terminie od 01 do 07 grudnia 2021 r. należy przesłać e-mailem na adres: a.gieraltowska@uwb.edu.pl lub  złożyć w dziekanacie.

 

Druk do pobrania

 

Przydział specjalizacji należy sprawdzić na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB w zakładce ogłoszenia od 17 grudnia 2021 r.

 

ETAP 2

Wybór proseminarium w ramach przydzielonej specjalizacji.

Szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym.