Studia niestacjonarne

 

Studenci I roku prawa studiów niestacjonarnych!

 

 

W roku akademickim 2021/2022 na II roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia po jednym przedmiocie spośród niżej wymienionych grup:

   

I Grupa

1.Etyka

2.Dyplomacja

3.Podstawy public relations

4.Przedsiębiorczość

 

  II Grupa

1.Doktryny polityczno-prawne

2.Wprowadzenie do systemu common law 

3.Historia najnowsza państwa i prawa

4.Podstawy komparatystyki prawniczej

 

 

Od dnia 01 do 05 marca 2021 r. należy  zarejestrować się poprzez system USOS web po jednym wcześniej wybranym już przedmiocie spośród dwóch grup.

Rejestracja jest obowiązkowa.

Rejestracja przedłużona do 9 marca 2021 r.


 Studenci  IV roku prawa studiów niestacjonarnych

 

Od dnia 01 do 05 marca 2021 r. należy zarejestrować się na sześć przedmiotów przewidzianych programem studiów dla V roku. W roku akademickim 2021/2022 na V roku studenci zobowiązani są do zaliczenia po 1 przedmiocie  spośród niżej wymienionych grup:

 

Semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021

Grupa 1

 1. Zamówienia publiczne lub
 2. Mediacje i arbitraż lub
 3. Prawo papierów wartościowych lub
 4. Prawo bankowe

Grupa 2

 1. Zawody prawnicze i alternatywne lub
 2. Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej lub
 3. Polityka a rządzenie państwem i samorząd terytorialny lub
 4. Służby zagraniczne

Grupa 3

 1. Doktryny polityczno-prawne lub
 2. Procedury finansowe wybranych krajów europejskich lub
 3. Historia najnowsza państwa i prawa lub
 4. Zabezpieczenie społeczne

Grupa 4

 1. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych lub
 2. Procedury ochrony własności intelektualnej lub
 3. Ochrona konkurencji i konsumenta lub
 4. Procedury międzynarodowej ochrony praw człowieka

 

Semestr letni w roku akademickim 2020/2021

Grupa 5

 1. Wprowadzenie do systemu common law lub
 2. Podstawy prawa wyznaniowego lub
 3. Podstawy komparatystyki prawniczej lub
 4. Podstawy europejskiego prawa cywilnego

Grupa 6

 1. Sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych lub
 2. Sporządzanie pism procesowych w sprawach cywilnych lub
 3. Sporządzanie pism procesowych w sprawach administracyjnych lub
 4. Sporządzanie wniosków grantowych

 

Rejestracji  należy dokonać wyłącznie w systemie USOS Web. Rejestracja jest obowiązkowa.

Nieprzekraczalny termin rejestracji do 05 marca 2021 roku.

 

Rejestracja przedłużona do 9 marca 2021 r.