Koła naukowe i organizacje studenckie

Opiekunowie lat studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2022/2023