W zależności od pozyskanych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (najczęściej – Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej), opłata ustalana jest odrębnie na każdy rok akademicki i podawana jest wraz z numerem konta do wpłaty do wiadomości słuchaczy. Kwota opłaty wynosiła zazwyczaj 200 zł od uczestnika.