Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Prawa UwB:

– prof. dr hab. Katarzyna Laskowska – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

– dr Maciej Aleksandrowicz – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa ds. Studiów Podyplomowych

– dr Joanna Pawlikowska – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa ds. Własności Intelektualnej

– dr Dominik Kościuk – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa ds. Prawno-administracyjnych

– dr Anna Drabarz – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa ds. Niepełnosprawności

– dr Magdalena Kun-Buczko, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

– dr Małgorzata Wenclik – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa ds. Centrum Mediacji Administracyjnych