Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Prawa UwB:

–  prof. dr hab. Katarzyna Laskowska – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

– dr Maciej Aleksandrowicz – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa ds. Studiów Podyplomowych

– dr Joanna Banasiuk – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa ds. Własności Intelektualnej

– dr hab. Izabela Kraśnicka – Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej

– dr Dominik Kościuk – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa ds. Prawno-administracyjnych

– dr Anna Drabarz – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa ds. Niepełnosprawności