Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

Wydział Prawa UwB jest jednostką uczestniczącą w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Był też inicjatorem jej utworzenia. PPBW to stowarzyszenie zrzeszające obok instytucji administracji państwowej, sądownictwa i prokuratury także 9 polskich publicznych szkół wyższych. Stowarzyszenie przygotowuje m.in. projekty pod kątem konkursów ministerialnych, jednostki uczestniczące prowadzą wymianę kadrową, współpracują przy tworzeniu ekspertyz naukowych itp.

Więcej informacji o PPBW.