Zasadniczym celem szkoły prawa obcego jest zapoznanie studentów z najważniejszymi źródłami i podstawowymi instytucjami prawnymi z wybranych dziedzin prawa.

 

Polsko-Rosyjska Szkoła Prawa realizowana jest we współpracy z Wydziałem Prawa Państwowego Uniwersytetu w Smoleńsku.

 

Przedmioty:

– prawo konstytucyjne,

– prawo karne,

– prawo europejskie,

– prawo administracyjne,

– prawo cywilne,

– prawo pracy.

 

Koordynator:

dr hab. Jarosław Matwiejuk (matwiejuk@uwb.edu.pl)