Katedry i inne jednostki
Pracownia Historii Prawa
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 308
 (+48 85) 745 71 53

 

Kierownik:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Piotr Fiedorczyk, prof. UwB fiedorczyk@uwb.edu.pl USOSweb 

 

  

Przedmiot badań naukowych:
 

 

Dydaktyka:
 

  

Projekty badawcze: