Katedry i inne jednostki
Pracownia Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 210
(+48 85) 745 71 62

 

Kierownik:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. dr hab. Piotr Niczyporuk p.niczyporuk@uwb.edu.pl USOSweb

 

  

Przedmiot badań naukowych:
 

 

Dydaktyka:
 

  

Projekty badawcze:
 

 

Konferencje cykliczne: