Katedry i inne jednostki
Pracownia Prawa Własności Intelektualnej
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 201
(+48 85) 745 72 04

 

Kierownik:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz sienczylo@uwb.edu.pl USOSweb

 

  

Przedmiot badań naukowych:
– Prawo własności intelektualnej
– Prawo autorskie
– Prawo własności przemysłowej
– Prawo mediów
– Prawo Internetu
– Ochrona danych osobowych
– Ochrona dóbr osobistych

 

Dydaktyka:
– Prawo własności intelektualnej
– Prawo mediów
– Europejskie prawo własności przemysłowej
– Prawo autorskie

  

Projekty badawcze:

2012 – 2013 – projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytet w Białymstoku, „Science Point – płaszczyzna wymiany dobrych praktyk i budowania partnerstw biznesowych” realizowany w ramach programu "Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"

2010 – 2013 – Projekt badawczy Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, „Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i w prawie prywatnym”

 

Konferencje cykliczne:
Konferencje coroczne w ramach Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu