Rekrutacja ciągła na praktyki studenckie w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021

 

 

Podstawowe zasady rekrutacji:

 1. Praktyka może trwać od 2 do 12 miesięcy.
 2. Wyjazdy mogą być realizowane zarówno w okresie wakacyjnym, jak i w trakcie roku akademickiego. Przy czym wyjazdy realizowane w trakcie roku akademickiego wiążą się z koniecznością uzyskania zgody na indywidualną organizację studiów.
 3. Zasadą są praktyki trwające do 3 miesięcy. Na pobyt dłuższy należy uzyskać zgodę Uczelnianego Koordynatora.
 4. Udział w programie jest możliwy również w przypadku absolwentów. Tego typu wyjazdy mogą być realizowane w okresie do 12 miesięcy po zakończeniu danego poziomu studiów. Warunkiem jest jednak zakwalifikowanie się na wyjazd przed obroną.
 5. Praktyki można realizować we wszystkich krajach uczestniczących w programie (kraje UE), we wszelkiego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach z wyłączeniem instytucji unijnych oraz polskich przedstawicielstw za granicą (lista instytucji unijnych, w których nie można odbywać praktyki znajduje się tutaj: http://europa.eu/about-eu/).
 6. Instytucję, w której ma odbyć się praktyka, student musi znaleźć samodzielnie. Warunkiem jest zgodność praktyki z kierunkiem studiów.
 7. Wniosek obejmuje:
  1. Aby zgłosić się na wyjazd należy pobrać i wypełnić Learning Agreement (LA) oraz formularz zgłoszeniowy. Oba dokumenty podpisane przez wszystkie wymienione osoby należy dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej (DWM), ul. Świerkowa 20 B, pokój 1/7 (parter).
  2. Kolejność wypełniania dokumentów: po uzgodnieniu z instytucją przyjmującą programu praktyki i wypełnieniu LA, należy wysłać go do instytucji przyjmującej, która uzupełnia dane kontaktowe, wypełnia rubrykę "The receving organisation/enterprise" oraz podpisuje dokument. Z podpisanym LA oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy udać się do koordynatora wydziałowego w celu uzyskania podpisów oraz akceptacji wyjazdu. Następnie kompletne dokumenty należy dostarczyć do DWM.
  3. Kwalifikacja kandydatów przeprowadzona zostanie w Dziale Współpracy Międzynarodowej. Wnioski zostaną ocenione przez komisję, składającą się z Koordynatora Uczelnianego oraz pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej. Pod uwagę brany będzie proponowany program praktyki, który powinien być jak najbardziej zgodny z kierunkiem studiów. Podczas kwalifikacji pierwszeństwo będą miały osoby, które nie wyjeżdżały dotychczas na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ i LLP-Erasmus. W następnej kolejności kwalifikują się wyjazdy zgłaszane przez studentów będących członkami ESN lub sprawujących indywidualną opiekę nad zagranicznymi studentem przyjeżdżającym. W przypadku spełnienia kryteriów w jednakowym stopniu, decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Dział Współpracy Międzynarodowej poinformuje drogą mailową kandydatów o wynikach rekrutacji.

Stypendium na wyjazd wynosi 400, 500 lub 600 € miesięcznie w zależności od kraju, w którym będzie się odbywać praktyka.

Informacji w sprawie praktyk udziela Koordynator Erasmus+ ds. Studentów Wyjeżdżających: dr Kamila Bezubik (law.outgoing@uwb.edu.pl).

Pliki do pobrania:

Learning agreement traineeships form 2020/21

Formularz zgłoszeniowy - praktyki Erasmus+ 2020/2021