Rekrutacja uzupełniająca na praktyki Erasmus+ 2019/2020

 

Dokumenty należy składać w terminie od 31 grudnia 2019 r.

Podstawowe zasady rekrutacji:

  1. Praktyka może trwać od 2 do 12 miesięcy.
  2. Pobyt studenta w celu zrealizowania praktyki musi być rozpoczęty nie wcześniej niż 1 sierpnia 2019 i zakończony nie później niż 20 września 2020 (wliczając okres ewentualnego przedłużenia).
  3. Osoby zainteresowane wyjazdem na praktyki składają wnioski do Działu Współpracy Międzynarodowej (rekrutacja ma charakter otwarty, do wyczerpania limitu miejsc).
  4. Wniosek obejmuje:

„Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeships - Erasmus+), podpisane przez wszystkie strony, tj. koordynatora wydziałowego instytucję przyjmującą oraz studenta. Na potrzeby kwalifikacji wystarczająca będzie kopia dokumentu, formularz zgłoszeniowy studenta na wyjazd na praktykę w roku 2019-2020 podpisany przez studenta oraz koordynatora wydziałowego/instytutowego.

  1. Kwalifikacja kandydatów przeprowadzona zostanie w Dziale Współpracy Międzynarodowej. Wnioski zostaną ocenione przez komisję, składającą się z Koordynatora Uczelnianego oraz pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej. Pod uwagę brany będzie proponowany program praktyki, który powinien być jak najbardziej zgodny z kierunkiem studiów. Podczas kwalifikacji pierwszeństwo będą miały osoby, które nie wyjeżdżały dotychczas na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ i LLP-Erasmus. W następnej kolejności kwalifikują się wyjazdy zgłaszane przez studentów będących członkami ESN lub sprawujących indywidualną opiekę nad zagranicznymi studentem przyjeżdżającym. W przypadku spełnienia kryteriów w jednakowym stopniu, decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Dział Współpracy Międzynarodowej poinformuje drogą mailową kandydatów o wynikach rekrutacji.

W roku 2019/2020 stypendium wynosi:

600 euro – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania,

550 euro – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

500 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Informacji w sprawie praktyk udziela Koordynator Erasmus+ ds. Studentów Wyjeżdżających: mgr Kamila Bezubik (law.outgoing@uwb.edu.pl).

Pliki do pobrania:

Learning agreement traineeships form 2019

Formularz zgłoszeniowy - praktyki Erasmus+ 2019/2020

Zasady rekrutacji studentów