Prawo i podatki w biznesie, studia I stopnia niestacjonarne

1. Jaką zdobędziesz wiedzę?

W trakcie studiów studenci będą realizowali trzy zasadnicze grupy przedmiotów. W pierwszej kolejności uzyskają ogólną wiedzę związaną z prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego czy gospodarczego.  Druga grupa przedmiotów obejmuje ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej takie jak strategie rozwoju przedsiębiorstwa czy podstawy rachunkowości. Ostatnia grupa to zagadnienia z zakresu prawa podatkowego, których znajomość jest niezbędna zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i weryfikowania poprawności rozliczeń podatkowych z tego zakresu. W tym obszarze studenci poznają zarówno kształt polskiego systemu podatkowego, procedury podatkowe i administracyjne, jak i tak szczegółowe kwestie jak np. podstawy wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Całość prezentowanych treści programowych ma umożliwić studentom zarówno podejmowanie własnej działalności gospodarczej, jak i pracę w zakresie wsparcia prawno-finansowego przedsiębiorców, czy też w administracji publicznej (organy podatkowe).

Studia I stopnia na kierunku Prawo i podatki w biznesie trwają 3 lata (6 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 891.

Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180.

2. Jaki tytuł zawodowy uzyskasz?

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: licencjat.

3. Jakie są możliwe ścieżki kariery? Masz ogromny wybór!

Absolwent będzie gotowy do pracy w firmach oraz instytucjach gospodarczych i podatkowych, a także do podjęcia własnej działalności.
Ukończenie studiów Prawo i podatki w biznesie przygotowuje do konkretnych zadań związanych z obsługą prawną:
- w instytucjach rządowych oraz samorządowych realizujących kompetencje z obszaru podatków oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
- w organach podatkowych działających w ramach Krajowej Administracji Skarbowej:
                - urzędy skarbowe,
                - urzędy celno-skarbowe,
                - izby administracji skarbowej
                - samorządowe organy podatkowe pierwszej i drugiej instancji,
                - organy nadzoru i kontroli: Regionalne Izby Obrachunkowe, Najwyższa Izba Kontroli,
- w sektorze niepublicznym:
                - fundacje,
                - stowarzyszenia,
                - firmy prywatne,
                - inne organizacje pozarządowe stosujące przepisy prawa podatkowego
- w firmach doradztwa podatkowego,
- w biurach rachunkowych,
- w instytucjach krajowych i międzynarodowych,
- w ramach własnej działalności gospodarczej.

4. Ile kosztuje wybrany kierunek?

I rok - 4 900 zł
II rok - 4 900 zł
III rok - 4 900 zł

Razem - 14 700 zł

5. Internetowa rejestracja kandydatów (IRK)

https://irk.uwb.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/programme/Pr_PPB_N1_PRK/?from=field:PrPPB

6. Harmonogram oraz zasady rekrutacji

https://prawo.uwb.edu.pl/uploads/documents/prawo-i-podatki-w-biznesie-niestacjonarne-pierwszego-stopnia.pdf?t=1654173348 

7. Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Historię, język polski, matematykę, wiedzę o społeczeństwie.

8. Terminy zjazdów

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w określone, zwykle dwa weekendy w miesiącu, przy czym do 50% zajęć może być prowadzona zdalnie, zatem bez konieczności przyjazdu na Wydział Prawa.
Terminy zjazdów 2022-2023 do pobrania.

9. Kontakt w sprawie rekrutacji:
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
pok. 104
email: wp-niestacjonarne@uwb.edu.pl
tel.: (+48 85) 745-72-01
       (+48 85) 745-72-02

Pliki do pobrania: