Prawo, jednolite magisterskie studia stacjonarne

1. Jaką zdobędziesz wiedzę?

Program studiów prawniczych oferowanych przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku gwarantuje stabilny i progresywny proces kształcenia. Wraz z przekroczeniem murów Uczelni, przyszłych prawników czeka nie lada przygoda. Już w pierwszych latach kształcenia, student prawa ma szansę przyswoić wiedzę z zakresu historii prawa, prawa rzymskiego, prawoznawstwa czy logiki, które stanowią podstawę edukacji prawniczej. A im dalej w las, tym więcej prawa: prawa karnego, cywilnego, pracy, handlowego, międzynarodowego, administracyjnego, konstytucyjnego. W ciągu ostatnich semestrów  wybór przedmiotów specjalizacyjnych odpowiada szerokim zainteresowaniom: od prawa amerykańskiego, przez prawo lotnicze, dyplomatyczne i konsularne, prawo sztucznej inteligencji, prawo mediów i Internetu, prawa zwierząt, po cyberprzestępczość, prawne aspekty transplantologii, przestępczość gospodarczą czy ochronę praw podatnika i wiele innych. 

2. Jaki tytuł zawodowy uzyskasz?

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magister.

3. Jakie są możliwe ścieżki kariery? Masz ogromny wybór!

Po egzaminie magisterskim absolwent ma możliwość przystąpienia do aplikacji przygotowujacej do wykonywanego w przyszłości zawodu.
Odpowiednio wybrana aplikacja otwiera ścieżkę kariery w zawodzie:
- sędziego,
- prokuratora,
- adwokata,
- radcy prawnego,
- notariusza,
- komornika.

Absolwent kierunku Prawo to również doskonały kandydat na stanowisko, m.in.:
- w korpusie dyplomatyczno-konsularnym,
- rzecznika prasowego instytucji państwowych i prywatnych,
- asystenta sędziego,
- pracownika banku,
- doradcy podatkowego,
- pracownika Policji,
- pracownika Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
- pracownika Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
- pracownika firm konsultingowych,
- pracownika firm ubezpieczeniowych,
- pracownika organizacji pozarządowych.

4. Internetowa rejestracja kandydatów (IRK)

https://irk.uwb.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/programme/Pr_SJ_KRK/?from=registration:PELNE2021 

5. Harmonogram oraz zasady rekrutacji

https://prawo.uwb.edu.pl/uploads/documents/prawo-stacjonarne-6295d978b1e88.pdf?t=1654170272 

6. Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Historię, język polski, matematykę, wiedzę o społeczeństwie.