Prodziekan Wydziału Prawa ds. Dydaktyki

dr hab. Artur Olechno

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 208
a.olechno@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 80

 

Zobacz aktualny dyżur

Dyżur Prodziekana Wydziału Prawa ds. Dydaktyki dr. hab. Artura Olechno w dniu 14 marca 2020 r./sobota/ zostaje odwołany