Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

prof. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk

Zakład Prawa Karnego | Institute of Criminal Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 109
ewa.guzik@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 87