Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

prof. dr hab. Mariusz Popławski

Dziekan Wydziału Prawa
Katedra Prawa Podatkowego | Department of Tax Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 219
m.poplawski@uwb.edu.pl
(+48 85) 745-71-57

  

Konsultacje we wtorki w godz. 10:00-10:45 w pokoju 116 po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową: wp-sekr@uwb.edu.pl lub telefonicznie 85 732 7062