Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

prof. dr hab. Bogusław Cudowski

Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 212
cudowski@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 56