Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

prof. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 116
e.plywaczewski@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 46