Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

prof. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii | Department of Criminal Law and Criminology

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 109
e.plywaczewski@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 87