Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski

Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego | Department of Public Finance and Financial Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 219
ruskowski@uwb.edu.pl
(+48 85) 745-71-57