Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

prof. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk

Zakład Prawa Karnego

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 116
ewa.guzik@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 75