Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz

Pracownia Prawa Własności Intelektualnej | Laboratory of Intellectual Property Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 201
sienczylo@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 72 04