Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

prof. dr hab. Katarzyna Laskowska

Zakład Kryminologii | Institute of Criminology

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 109
 laskowska@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 87