Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

prof. dr hab. Leonard Etel

Katedra Prawa Podatkowego

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 220
etel@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 96