Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

prof. dr hab. Maciej Perkowski

Prodziekan Wydziału Prawa ds. Rozwoju
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego
Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 306
m.perkowski@uwb.edu.pl
(+48 85) 745-71-80