Wykaz przykładowych instytucji, z którymi Wydział Prawa UwB podpisał umowy na realizację praktyk studenckich studentów kierunków Prawo i Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia:

 1. Sądy powszechne

–Sąd Rejonowy w Białymstoku

– Sąd Rejonowy w Łomży

– Sąd Rejonowy w Kętrzynie

– Sąd Rejonowy w Ełku

– Sąd Rejonowy w Piszu

– Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

– Sąd Rejonowy w Sokółce

– Sąd Rejonowy w Zambrowie

– Sąd Rejonowy w Suwałkach

– Sąd Rejonowy w Siedlcach

– Sąd Rejonowy w Płocku

 

 1. Prokuratury

– Prokuratura Rejonowa Białystok – Północ

– Prokuratura Rejonowa Białystok – Południe

– Prokuratura Rejonowa w Augustowie

– Prokuratura Rejonowa w Siedlcach

– Prokuratura Rejonowa w Olecku

– Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce

– Prokuratura Rejonowa w Mrągowie

– Prokuratura Rejonowa w Ełku

– Prokuratura Rejonowa w Brodnicy

– Prokuratura Rejonowa w Giżycku

– Prokuratura Rejonowa w Łomży

– Prokuratura Rejonowa w Suwałkach

– Prokuratura Rejonowa w Płocku

 

 1. Urząd Miejski w Białymstoku
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
 3. Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku
 4. Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
 5. Izba Skarbowa w Białymstoku
 6. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku
 7. Podlaski Oddział Straży Granicznej (procedurę aplikacji na praktyki należy rozpocząć z wyprzedzeniem co najmniej dwóch miesięcy przed planowanym terminem jej rozpoczęcia) – szczegółowe informacje
 8. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
 9. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – szczegółowe informacje
 10. Firma Adwokacka Kramer, Oksentowicz, Winarski i Wyszyński w Białymstoku
 11. Kancelaria Radcy Prawnego „Cau§a”
 12. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 13. Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku
 14. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Białymstoku
 15. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku
 16. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Białymstoku

– Wydział Zamówień Publicznych

– Wydział Obsługi Prawnej

 

 1. Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Białymstoku
 2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Podlaski Oddział Regionalny
 3. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 5. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – Zespół Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców
 6. Biura Poselskie

– Poseł Jarosław Zieliński

– Poseł Robert Tyszkiewicz

 

 1. Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku
 2. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

– Wydział Organizacji i Nadzoru

– Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

 

 1. Starostwo Powiatowe w Białymstoku
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
 3. Areszt Śledczy w Białymstoku
 4. Towarzystwo "Amicus"
 5. Bagat Sp. z o. o. (wyłącznie studenci kierunku prawo) – szczegółowe informacje
 6. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Białystok
 7. Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
 8. EuroFirma Media
 9. Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądach Rejonowych
 10. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski (wyłącznie studenci kierunku prawo)
 11. Intrum Justitia Sp. z o.o. (wyłącznie studenci kierunku prawo)
 12. Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela
 13. Dekstra Kancelaria Radcy Prawnego Karola Pileckiego (wyłącznie studenci kierunku prawo)
 14. Departament Prawny Ministerstwa Środowiska (wyłącznie studenci kierunku prawo) – Szczegółowe informacje
 15. Kancelaria Adwokacka adwokat Dorota Tumkiewicz (wyłącznie studenci kierunku prawo)
 16. Kancelaria Adwokacka prof. UwB dr hab. Ewa Katarzyna Czech (wyłącznie studenci kierunku prawo)
 17. Kancelaria Rachunkowo-Prawna Monika i Grzegorz Babicz (wyłącznie studenci kierunku prawo)
 18. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (miejsce odbywania praktyk – Warszawa)
 19. Firma Biegłych Rewidentów "Mazur i partnerzy" sp. z o.o. (wyłącznie studenci kierunku prawo)

 

Wykaz przykładowych instytucji, z którymi Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku podpisał umowy na realizację praktyk studenckich studentów kierunku Administracja studia I stopnia

 1. Urząd Miejski w Białymstoku
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
 3. Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku
 4. Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
 5. Izba Skarbowa w Białymstoku
 6. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku
 7. Podlaski Oddział Straży Granicznej (procedurę aplikacji na praktyki należy rozpocząć z wyprzedzeniem co najmniej dwóch miesięcy przed planowanym terminem jej rozpoczęcia) – szczegółowe informacje
 8. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – szczegółowe informacje
 9. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 10. Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku
 11. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Białymstoku
 12. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku:

– Wydział Zamówień Publicznych

– Wydział Obsługi Prawnej

 

 1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Białymstoku
 2. Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Białymstoku

– Wydział Organizacyjno-Prawny

– komórka Rzecznika Praw Pacjenta

 

 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Podlaski Oddział Regionalny
 4. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – Zespół Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców
 5. Biura Poselskie:

– Poseł Jarosław Zieliński

– Poseł Robert Tyszkiewicz

 

 1. Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku
 2. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej:

– Wydział Organizacji i Nadzoru

– Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

 

 1. Starostwo Powiatowe w Białymstoku
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
 3. Raiffeisen Insurance Agency – Oddział w Ostrołęce
 4. Towarzystwo "Amicus"
 5. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Białystok
 6. Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
 7. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski
 8. Departament Prawny Ministerstwa Środowiska (wyłącznie studenci kierunku prawo) – szczegółowe informacje
 9. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (miejsce odbywania praktyk – Warszawa)

 

Wykaz przykładowych instytucji, z którymi Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku podpisał umowy na realizację praktyk studenckich studentów kierunku Kryminologia studia I stopnia:

 1. Sądy powszechne:

–Sąd Rejonowy w Białymstoku

– Sąd Rejonowy w Łomży

– Sąd Rejonowy w Kętrzynie

– Sąd Rejonowy w Ełku

– Sąd Rejonowy w Piszu

– Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

– Sąd Rejonowy w Sokółce

– Sąd Rejonowy w Zambrowie

– Sąd Rejonowy w Suwałkach

– Sąd Rejonowy w Siedlcach

– Sąd Rejonowy w Płocku

 

 1. Prokuratury:

– Prokuratura Rejonowa Białystok – Północ

– Prokuratura Rejonowa Białystok – Południe

– Prokuratura Rejonowa w Augustowie

– Prokuratura Rejonowa w Siedlcach

– Prokuratura Rejonowa w Olecku

– Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce

– Prokuratura Rejonowa w Mrągowie

– Prokuratura Rejonowa w Ełku

– Prokuratura Rejonowa w Brodnicy

– Prokuratura Rejonowa w Giżycku

– Prokuratura Rejonowa w Łomży

– Prokuratura Rejonowa w Suwałkach

– Prokuratura Rejonowa w Płocku

 

 1. Urząd Miejski w Białymstoku
 2. Podlaski Oddział Straży Granicznej (procedurę aplikacji na praktyki należy rozpocząć z wyprzedzeniem co najmniej dwóch miesięcy przed planowanym terminem jej rozpoczęcia) – szczegółowe informacje
 3. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
 4. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – szczegółowe informacje
 5. Firma Adwokacka Kramer, Oksentowicz, Winarski i Wyszyński w Białymstoku
 6. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku:

– Wydział Zamówień Publicznych

– Wydział Obsługi Prawnej

 

 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 3. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – Zespół Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców
 4. Areszt Śledczy
 5. Zakład Karny
 6. Zakład Poprawczy
 7. Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądach Rejonowych
 8. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (miejsce odbywania praktyk: Warszawa)