Katedry i inne jednostki

Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku jest bazą tworzoną przez pracowników Biblioteki Prawniczej UwB. Publikacje pracowników naukowo-dydaktycznych rejestrowane są od 1998 r., a publikacje doktorantów – od roku 2017.

Opisy bibliograficzne powstają na podstawie dokumentów źródłowych (lub ich kopii) dostarczanych przez autorów oraz materiałów znajdujących się w zbiorach Biblioteki. Dane rejestrowane są w systemie Expertus, z którego są eksportowane do Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). Baza jest aktualizowana na bieżąco.

Biblioteka Wydziału Prawnicza UwB zwraca się z prośbą do autorów o zgłaszanie nowych publikacji.

 

Kontakt:
    imię i nazwisko e-mail 
mgr Anna Sochoń a.rutkowska@uwb.edu.pl

 

Baza publikacji naukowych pracowników i doktorantów Wydziału Prawa UwB

 

 

Monografie:

 

 

Grzegorz Kryszeń

Referendum jako instytucja demokracji bezpośredniej

Białystok, Temida 2, 2020

ISBN: 978-83-65696-78-6, ss. 182, [1]

Sygnatura BWP: W-36761, 36760, 36759-Łd

 

 

Anna Drabarz (red.)

Aksjologiczne i prawne aspekty niepełnosprawności

Białystok, Temida 2, 2020

ISBN: 978-83-65696-76-2, ss. 257

Sygnatura BWP: W-36657, 36656, 36655-Td

 

 

Ewa Czech

Publiczne prawa podmiotowe do środowiska podmiotów korzystających ze środowiska

Białystok, Temida 2, 2021

ISBN: 978-83-65696-81-6, ss. 267

Sygnatura BWP: W-36654, 36653, 36652-Af

 

 

Eugeniusz Ruśkowski

Kontrola finansów publicznych w Polsce

Białystok, Temida 2, 2021

ISBN: 978-83-65696-82-3 , ss. 171

Sygnatura BWP: W-36651, 36650, 36649-Fb

 

 

Katarzyna Laskowska

Przestępczość na Białorusi. Przeszłość i teraźniejszość

Białystok, Temida 2, 2021

ISBN: 978-83-65696-84-7, ss. 145

Sygnatura BWP: W-36600, 36599, 36598-Ka

 

 

Katarzyna Laskowska

Prawo karne Białorusi. Przeszłość i teraźniejszość

Białystok, Temida 2, 2021

ISBN: 978-83-65696-83-0, ss. 135

Sygnatura BWP: W-36597, 36596, 36595-Ka

 

  

Maciej Perkowski

Gospodarka województwa podlaskiego po Brexicie

Białystok, Towarzystwo Amicus, 2020

ISBN: 978-83-64535-32-1, ss. 128

Sygnatura BWP: 36520-Ac, W-36521

 

   

Krzysztof Szczygielski

Prawa antyczne w piśmiennictwie polskim w latach 1900-1945

Białystok, Temida 2, 2020

ISBN: 978-83-65696-73-1, ss. 311

Sygnatura BWP: 36501, 36500-R, W-36502

 

  

Marcin Łysko

Prawo wykroczeń Polski Ludowej

Białystok, Temida 2, 2020

ISBN: 978-83-65696-68-7, ss. 136, [1]

Sygnatura BWP: W-36360, 36359, 36358-Kd

 

  

Diana Dajnowicz-Piesiecka

Przestępczość godząca w rodzinę. Studium prawno-kryminologiczne

Białystok, Temida 2, 2020

ISBN: 978-83-65696-62-5, ss. 170

Sygnatura BWP: W-36253, 36252, 36251-Kb

 

  

Andrzej Panasiuk

Koncesja na roboty budowlane lub usługi

Białystok, Temida 2, 2020

ISBN: 978-83-65696-64-9, ss. 170

Sygnatura BWP: W-36250, 36249, 36248-Ad

 

  

Karolina Zapolska

Outline of the environmental law in Poland

Białystok, Temida 2, 2020

ISBN: 978-83-65696-67-0, ss. 223

Sygnatura BWP: W-36256, 36255, 36254 ang A

 

  

Paulina Korycińska-Rządca

Ochrona tajemnic strony postępowania antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję

Warszawa, C. H. Beck, 2020

ISBN: 978-83-8198-787-5, ss. XXXVI, 313

Sygnatura BWP: W-36335, 36334, 36333-Hf

 

  

Karolina Zapolska

Ograniczenia swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska w Polsce (na tle UE)

Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2020

ISBN: 978-83-8017-336-1, ss. 357

Sygnatura BWP: W-36195, 36192, 36191-Hd

 

  

Jerzy Bieluk, Adam Doliwa, Beata Jeżyńska (red.)

Ustawa o spółdzielniach rolników : komentarz

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

ISBN: 978-83-8198-982-4 , ss. XV, 121

Sygnatura BWP: 36284-Ga

 

  

Jerzy Bieluk

Nadzwyczajna zmiana stosunków i jej wpływ na zobowiązania (klauzula rebus sic stantibus) : Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

ISBN: 978-83-8198-692-2, ss. XVII, [1], 330

Sygnatura BWP: 35978-Ce

 

  

Krzysztof Michalak

Status prawa medycznego na tle szczegółowych nauk prawnych

Białystok, Uniwersytet Medyczny, 2020

ISBN: 978-83-957032-3-2, ss. 213


  

Stanisław Bożyk (red. nauk.)

Ustroje konstytucyjne wybranych państw europejskich

Białystok, Temida 2, 2020

ISBN: 978-83-65696-36-6, ss. 297

Sygnatura BWP: W-35675, W-3567, 35673-Łd

 

  

Katarzyna Doliwa

Językowy fundament polityczno-prawnego systemu Tomasza Hobbesa

Białystok, Temida 2, 2020

ISBN: 978-83-65696-60-1 ss. 186

Sygnatura BWP: W-36135, 36134, 36133-Xa

 

  

Cezary Kulesza

Wiktymologia procesowa

Białystok, Temida 2, 2020

ISBN: 978-83-65696-55-7, ss. 269

Sygnatura BWP: W-35887, W-35886, W-35885, W-35884, 35883, 35784-Km, 35783-Km, 35782-Km

 

  

Dariusz Ryszard Kijowski

Założenia i skutki nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego z 2017 r. : zagadnienia wybrane

Białystok, Temida 2, 2020

ISBN: 978-83-65696-61-8 ss. 263

Sygnatura BWP: W-36138, 36137, 36136-APa

 

  

Maciej Etel

Prawo przedsiębiorców : przegląd problematyki  

Białystok, Temida 2, 2020

ISBN: 978-83-65696-58-8 ss. 183

Sygnatura BWP: W-35847, 35846, 35767-Hb

 

  

Agnieszka Daniluk

Prawna ochrona samodzielności gminy 

Białystok, Temida 2, 2020

ISBN: 978-83-65696-56-4 ss. 236

Sygnatura BWP: W-35770, 35769, 35768-Ac

 

  

Georgios Terzis, Dariusz Kloza, Elżbieta Kużelewska, Daniel Trottier (red.)

Disinformation and digital media as a challenge for  

Cambridge, Intersentia, 2020

ISBN: 978-1-78068-975-3, ss. LII, 388 

 

  

Adam Doliwa

Funkcje zasad współżycia społecznego w prawie cywilnym  

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

ISBN: 978-83-8198-846-9, ss. XXXVI, 197

Sygnatura BWP: 36285-Ca 

 

  

Andrzej Sakowicz (red.) ; Katarzyna T. Boratyńska, Andrzej Sakowicz i in.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz. 2. wydanie

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

ISBN: 978-83-8198-618-2, ss. XXI, 732

Sygnatura BWP: 35826-Kd

 

  

Andrzej Sakowicz (red.) ; Katarzyna T. Boratyńska, Andrzej Sakowicz i in.

Kodeks postępowania karnego. Komentarz. 9. wydanie

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

ISBN: 978-83-8158-934-5, ss. XXVI, 1916

Sygnatura BWP: 35780-KPa

 

  

Jerzy Bieluk

Rozliczenia związane ze spadkiem : powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory pism procesowych. 3. wydanie

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

ISBN: 978-83-8198-078-4, ss. XIV, 457

Sygnatura BWP: 35825-Cg

 

  

Jerzy Bieluk, Katarzyna Zadykowicz-Sokół

Rękojmia i gwarancja w robotach budowlanych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem, przykłady klauzul umownych. Wzory pism

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

ISBN: 978-83-8198-568-0, ss. 346

Sygnatura BWP: 35824-Ad

 

  

Leonard Etel, Rafał Dowgier, Grzegorz Liszewski, Bogumił Pahl

Podatki i opłaty lokalne. Komentarz

Warszawa, Wolters Kluwer, 2020

ISBN: 978-83-8187-384-0, ss. 1139

Sygnatura BWP: 35814-Fc

 

  

Leonard Etel, Bogumił Pahl, Ewelina Bobrus-Nowińska

Podatek leśny. Komentarz

Warszawa, Wolters Kluwer, 2020

ISBN: 978-83-8187-371-0, ss. 243

Sygnatura BWP: 35813-Fc

 

  

Jerzy Bieluk, Katarzyna Zadykowicz-Sokół

Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism. Wydanie 2.

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

ISBN: 978-83-8198-407-2, ss. 672

Sygnatura BWP: 35823-Ad

 

  

Piotr Pietrasz

Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne

Warszawa, Wolters Kluwer, 2020

ISBN: 978-83-8187-330-7, ss. 640

Sygnatura BWP: 35812-APb

 

  

Leonard Etel, Bogumił Pahl, Mariusz Popławski

Podatek rolny. Komentarz

Warszawa, Wolters Kluwer, 2020

ISBN: 978-83-8187-382-6, ss. 337

Sygnatura BWP: 35786-Fc

 

  

Joanna Sieńczyło-Chlabicz (red.)

Prawo własności przemysłowej. Komentarz

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

ISBN: 978-83-8158-870-6, ss. XXII, 1525 s.

Sygnatura BWP: 35828-Cf

 

  

Maciej Etel, Anna Piszcz (red.)

Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

ISBN: 978-83-8158-707-5, ss. 759

Sygnatura BWP: 35536-Ad, 35827, W-35559

 

  

Emil W. Pływaczewski, Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz  (red.)

Przestępczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii

Warszawa, Wolters Kluwer, 2020

ISBN: 978-83-8187-015-3, ss. 556

Sygnatura BWP:35406-Kh, W-35407

 

  

Izabela Kraśnicka (red.)

Prawo międzynarodowe. Teoria i praktyka

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

ISBN: 978-83-8158-920-8, ss. 568

Sygnatura BWP: 35450-Ma

 

  

Stanisław Bożyk (red.); Stanisław Bożyk, Andrzej Jackiewicz, Lech Jamróz, Grzegorz Kryszeń, Jarosław Matwiejuk, Artur Olechno, Krzysztof Prokop

Prawo Konstytucyjne. Wydanie 4. uaktual.

Białystok, Temida 2, 2020

ISBN: 978-83-65696-37-3, ss. 413

Sygnatura BWP: 35237-Ła, 35238-Ła, W-35239, W-35240, W-35241

 

  

Fiedorczyk Piotr, Niewiński Kamil, Wróbel Wiesław

Z dziejów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Białystok : Wydawnictwo BUK ; Sąd Okręgowy w Białymstoku, 2019

ISBN: 978-83-66465-00-8, ss. 128

Sygnatura BWP: 35616

 

  

L. Â. Abramčik, E. V. Černikova, O. N. Šupickaâ, E. Lotko

Aksiologiâ v finansovom prave gosudarstv Central'noj i Vostočnoj Evropy : sbornik naučnyh statej

Grodno : GrGU im. J. Kupaly, 2019

ISBN: 978-985-582-281-4, ss. 171, [1]

 

  

Gracienne Lauwers (red.)

Introduction to law and rights in education : introductory textbook of law and rights for students in teacher training and educational sciences

Tilburg : Wolf Legal Publishers, 2019

ISBN: 978-946-240-562-2, ss. 178

 

  

Anna Piszcz, Adam Jasser (red. nauk.)

Legislation covering business-to-business unfair trading practices in the food supply chain in Central and Eastern European countries

Warsaw, University of Warsaw Faculty of Management Press, 2019

ISBN: 978-83-66282-05-6, ss. 278

Sygnatura BWP: 34667

 

  

Kamil Stępniak (red. nauk.)

Aksjologia w państwie i prawie. T. 2. Sądownictwo oraz prawo materialne

Warszawa, Wydawnictwo Think & Make, 2019

ISBN: 978-83-952837-3-4, ss. 261

Sygnatura BWP: 34930/2-Ia

 

  

Kamil Stępniak (red. nauk.)

Aksjologia w państwie i prawie. T. 1. Zagadnienia teoretyczne oraz publiczno-prawne

Warszawa, Wydawnictwo Think & Make, 2019

ISBN: 978-83-952837-3-4, ss. 402

Sygnatura BWP: 34930/1-Ia

 

  

Grzegorz Kozieł (red nauk.) ; Tomasz Długosz, Grzegorz Kozieł, Adrian Niewęgłowski, Anna Piszcz, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Piotr Zakrzewski

CEIDG Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców : przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym. Komentarz

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

ISBN: 978-83-8158-863-8, ss. XXXVII, [1], 506

Sygnatura BWP: 35116-Hc

 

  

Kamil Stępniak

Propedeutyka teorii cyfryzacji normy prawnej

Warszawa : Wydawnictwo Think & Make, 2019

ISBN: 978-83-952837-8-9, ss. 90

 

 

  

Mirosław Wincenciak

Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym

Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2019

ISBN: 978-83-8160-347-8, ss. 384

Sygnatura BWP: 34433-Aa

 

  

Cezary Kulesza, Andrzej Sakowicz (red.)

Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów rzetelnego procesu. VIII Zjazd Katedr Postępowania Karnego

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-53-3, ss. 694

Sygnatura BWP: 35754-KPb, 35755, W-35756

 

  

Ewa M. Guzik-Makaruk, Emil W. Pływaczewski (red.)

Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie. Vol. 8

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

ISBN: 978-83-8158-902-4, ss. LXV, 872

Sygnatura BWP: 35647-Kh

  

Emilia Magdalena Truskolaska

Kryminologiczne aspekty bezdomności

Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019

ISBN: 978-83-66344-31-0, ss. 274

 

  

Cezary Kulesza, Piotr Starzyński

Postępowanie karne. 3. wydanie

Warszawa, Wolters Kluwer, 2019

ISBN: 978-83-8198-150-7, ss. XXI, 523

Sygnatura BWP: 35440-KPa, 35441-KPa, W-35440, 35635, W-35636

 

  

Emil W. Pływaczewski, Sławomir Redo, Ewa M. Guzik-Makaruk, Katarzyna Laskowska, Wojciech Filipkowski, Ewa Glińska, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Magdalena Perkowska

Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju

Warszawa, Wolters Kluwer, 2019

ISBN: 978-83-8160-625-7, ss. 1008

Sygnatura BWP: 35189-Kh, 35266-Kh, 35267, W-35268, W-35269

 

   

Artur Krzysztof Modrzejewski

Komercjalizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego w polskim systemie prawnym

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-37-3, ss. 413

Sygnatura BWP: 35389-Ac, W-35390, W-35391

 

     

Teresa Mróz (red.); Urszula Drozdowska, Piotr Konik, Maciej Pannert

Zobowiązania. Wydanie 3.

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

ISBN: 978-83-8158-732-7, ss. 531

Sygnatura BWP: 35280-Ce, W-35281

 

  

Ewelina Wojewoda

Prawnokarne i kryminologiczne aspekty medycznie wspomaganej prokreacji

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-8158-906-2, ss. 354

Sygnatura BWP: 35173-Ag, W-35174, W-35175

 

      

Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert

Prawo rodzinne. Wydanie 3.

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

ISBN: 978-83-65696-31-1, ss. 463

Sygnatura BWP: 35077-Cd, W-35078

 

     

Cezary Kulesza (red.)

Fairness of the new model of Polish criminal appeal proceedings in the context of delivered research

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-34-2, ss. 258

Sygnatura BWP: 35044 ang K, W-35045, W-35046

 

  

Jerzy Bieluk

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz. Wydanie 2

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

ISBN: 978-83-8158-821-8, ss. 514

Sygnatura BWP: 35117-Ga

 

  

Magdalena Perkowska

Criminality by foreign nationals in Switzerland - criminological approach

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-26-7, ss. 208

Sygnatura BWP: 34692 ang K, W-34693

 

  

Andrzej Panasiuk, Anna De Ambrosis Vigna (red.)

System zamówień publicznych. Wybrane Problemy

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-10-6, ss. 131

Sygnatura BWP: 34633-Hd, W-34634, W-34635

 

  

Krzysztof W. Baran (red.); Iwona Sierocka (i in.)

Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz

Warszawa, Wolters Kluwer, 2019

ISBN: 978-83-8160-438-3, ss. 863

Sygnatura BWP: 34590-De

 

  

Artur Olechno

Ewolucja konstytucyjnych podstaw systemu rządów Ukrainy

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-17-5, ss. 290

Sygnatura BWP: 34585-Łd, W-34586, W-34587

 

  

Andrzej Jackiewicz

Konstytucyjne funkcje izb pierwszych parlamentów federalnych a zasada federalizmu w państwach europejskich

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-16-8, ss. 314

Sygnatura BWP: 34582-Łd, W-34583, W-34584

 

  

Piotr Konik

Umowne kształtowanie odpowiedzialności dłużnika za naruszenie zobowiązania w polskim prawie cywilnym

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

ISBN: 978-83-8158-465-4, ss. XXIV, 362

Sygnatura BWP: 34523-Ce

 

  

Wioletta Witoszko

Ochrona trwałości zatrudnienia funkcjnariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-15-1, ss. 315

Sygnatura BWP: 34505-Lb, W-34506, W-34506

 

  

Iwona Wrońska

Pozytywna dyskryminacja kobiet w europejskiej przestrzeni prawnej

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-19-9, ss. 362

Sygnatura BWP: 34508-T, W-34509, W-34510

 

   

Urszula K. Zawadzka-Pąk

Ochrona dobra wspólnego poprzez budżet partycypacyjny (obywatelski)

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-62813-99-5, ss. 302

Sygnatura BWP: W-34511, W-34513, 34512-Fb

 

  

Izabela Kraśnicka

Standardy żeglugi powietrznej w działalności Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

ISBN: 978-83-8158-327-5, ss. LIII, 262

 

  

Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska

Prawo prasowe

Warszawa, Wolters Kluwer, 2019

ISBN: 978-83-8160-397-3, ss. 447

Sygnatura BWP: 34460-Cf

 

  

Lech Jamróz

Ewolucja konstytucjonalizmu francuskiego (1789-1958). Rola republikańskiej tradycji konstytucyjnej

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-13-7, ss. 175

Sygnatura BWP: 34451-Łd, W-34452, W-34453

 

  

Andrzej Sakowicz

Prawo do milczenia w polskim procesie karnym

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-11-3, ss. 467

Sygnatura BWP: 34413-KPb, W-34414, W-34415

 

   

Joanna Sieńczyło-Chlabicz (red.)

Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

ISBN: 978-83-8158-408-1, ss. XVIII, 563

Sygnatura BWP: 30705-Ah

 

  

Ewa Monika Guzik-Makaruk, Napoleon Waszkiewicz, Sylwii Chojnowskiej, Sławomir Dariusz Szajda (red.)

Wybrane prawne i medyczne aspekty zaburzeń psychicznych i ich profilaktyki

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-09-0, ss. 389

Sygnatura BWP: 34196-Ag, W-34197, W-34198

 

   

Leonard Etel

Podatek rolny. Komentarz

Warszawa, Wydawnictwo Taxpress, 2019

ISBN: 978-83-937516-7-9, ss. 334

Sygnatura BWP: 34215-Ga

 

   

Jerzy Bieluk

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

ISBN: 978-83-8158-034-2, ss. 369

Sygnatura BWP: 34148-Hb

 

  

Maciej Perkowski, Wojciech Zoń

Pełnoletnie województwo podlaskie w Unii Europejskiej

Białystok, Towarzystwo Amicus, 2018

ISBN: 978-83-949945-0-1, ss. 127

Sygnatura BWP: 34541, W-34542, W-34543

 

   

Sławomir Presnarowicz

Nie tylko o nauce. Rozmowy z profesorem sir Leszkiem Borysiewiczem

Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2018

ISBN: 978-83-7431-547-0, ss. 138

Sygnatura BWP: 34305, W-34306

 

     

Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Iwona Sierocka, Wioletta Witoszko, Katarzyna Żywolewska

Odpowiedzialność w prawie pracy

Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2018

ISBN: 978-83-7431-554-8, ss. 296

Sygnatura BWP: 34144-Da, 34145, W-34146

 

  

Mateusz Chołodecki, Anna Piszcz, Tadeusz Skoczny (red.)

Prawo pocztowe. Komentarz

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2018

ISBN: 978-83-812-8623-7, ss. 1136

Sygnatura BWP: 33935-Ad, W-34147

 

   

Łukasz Kierznowski (i in.)

Dobre praktyki w szkołach doktorskich. Raport z konsultacji

Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018

ISBN: 978-83-7283-958-9, ss. 118

Sygnatura BWP: 33817-Ah

 

  

Andrzej Jackiewicz, Artur Olechno

Mandate, Immunity

[w:] The Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law / general editors: Rainer Grote, Frauke Lachenmann, Rüdiger Wolfrum

New York, Oxford University Press, 2018

dokumenty elektroniczne:

  

Jerzy Bieluk, Katarzyna Zadykowicz-Sokół

Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2018

ISBN: 978-83-812-8671-8, ss. 611

Sygnatura BWP: 33736-Ad

 

  

Cezary Kulesza, Piotr Starzyński

Postępowanie karne. Wydanie 2

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2018

ISBN: 978-83-815-8041-0, ss. 521

Sygnatura BWP: 33737-Kpa, 34115, W-34139

 

  

Rafał Dowgier, Grzegorz Dudar, Leonard Etel, Grzegorz Liszewski, Bogumił Pahl

Podatek leśny. Komentarz

Warszawa, Wydawnictwo Taxpress, 2018

ISBN: 978-83-937516-6-2, ss. 208

Sygnatura BWP: 33773-Fc

 

   

Ewa Lotko, Urszula K. Zawadzka-Pąk, Michal Radvan (eds.)

Optimization of organization and legal solutions concerning public revenues and expenditures in public interest : (conference proceedings)

Białystok - Vilnius, Wydawnictwo Temida 2, 2018

ISBN: 978-83-65696-08-3, ss. 791

Sygnatura BWP: 33583 ang, W-33584, W-33585

 

 

    

Dąbrowska Marta

Grooming. Wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne

Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018

ISBN: 978-83-89658-43-2, ss. 137

Sygnatura BWP: 33781-Kb