Członkowie Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa UwB
  
Przewodniczący – Dominika Litwińczuk
Zastępca Przewodniczącego – Małgorzata Łukaszewicz
Sekretarz –  Daniel Matwiejczuk
Skarbnik –  Dawid Badalian

 

Karol Czaczkowski
Katarzyna Kaszuba
Katarzyna Krupska
Julia Radwańska
Iga Rosołowska
Michalina Silwonik

 

 rsswp@uwb.edu.pl