Studia niestacjonarne


 

 

 

Członkowie Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa UwB
  
Przewodniczący – Karol Czaczkowski 
Zastępca Przewodniczącego – Małgorzata Łukaszewicz
 Sekretarz –  Daniel Matwiejczuk
Skarbnik –  Dawid Badalian

 

Adrian Bałazy
Katarzyna Kajko
Dominika Litwińczuk

Kewin Konrad Bach
Łukasz Sołowiej

 

 rsswp@uwb.edu.pl