Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania do czesnego mieszkańców województwa podlaskiego w wysokości aż do 90% wartości czesnego. Każdy zainteresowany dofinansowaniem indywidualnie rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych następnie wypełnia formularz zgłoszeniowy ze strony www.bonynaszkolenia.pl, gdzie również znajdują się informacje szczegółowe. 


W roku akademickim 2019/2020 uruchomione zostaną kierunki:

Administracja Publiczna

Doradztwo Podatkowe

Mediatorów Sądowych

Zamówienia Publiczne

 

Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc na w/w kierunkach. Zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej od 9 października.

Rejestracja kandydatów na Studia Podyplomowe dostępna jest pod adresem: www.irk-sp.uwb.edu.pl/


Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kierunków dostępne są w zakładkach danych studiów podyplomowych (umieszczonych po lewej stronie ekranu).


Studia Podyplomowe realizowane we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku:

Studia Podyplomowe Prawa, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia – szczegółowe informacje w zakładce.


Studia Podyplomowe realizowane na zamówienie podmiotów zewnętrznych:

Studia Podyplomowe Egzekucja Administracyjna - szczegółowe informacje w zakładce.