Wymagania formalne:

 

Uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

– ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie,

– dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK - https://irk-sp.uwb.edu.pl/

– złożyły wymagany komplet dokumentów.


 

Wykaz wymaganych dokumentów:

– formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, do wydrukowania z systemu IRK po zakończeniu rejestracji, 

– odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich/magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów.

 

Harmonogram rekrutacji:

postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

 

Planowana rekrutacja podstawowa:

22.06 – 04.10.2020 r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) 

03.09 – 05.10.2020 r. przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, pok. 202,

od 07.10.2020 r. przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych  na studia podyplomowe, ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacji.

 

Rekrutacja uzupełniająca:

09.10 – 26.11.2020 r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) 

09.10 – 26.11.2020 r. przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów,

30.11.2020 r. przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych  na studia podyplomowe, ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacji.