Studia niestacjonarne

Wymagania formalne:

 

Uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

– ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie,

– dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK - https://irk-sp.uwb.edu.pl/

– złożyły wymagany komplet dokumentów.


 

Wykaz wymaganych dokumentów:

– formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, do wydrukowania z systemu IRK po zakończeniu rejestracji, 

– odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich/magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów.

 

Harmonogram rekrutacji:

postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

 

Rekrutacja podstawowa:

09.01 – 24.01.2020 r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

 

09.01 – 24.01.2020 r. przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, pok. 202,

 

od 29.01.2020 r. przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych  na studia podyplomowe, ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacji.