Wymagania formalne:

Uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

– ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie,

– dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK,

– złożyły wymagany komplet dokumentów.

Wykaz wymaganych dokumentów:

– formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, do wydrukowania z systemu IRK po zakończeniu rejestracji, 

– odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich/magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów.

Harmonogram rekrutacji:

postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Rekrutacja podstawowa:

28.06 – 07.10.2021 r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

06.09 – 07.10.2021 r. przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, pok. 202,

od 12.10.2021 r. przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych  na studia podyplomowe, ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacji.

 

Rekrutacja uzupełniająca:

8.10 - 30.10.2021 r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

8.10 - 30.10.2021 r. przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów,

od 4.11.2021 r. przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych  na studia podyplomowe, ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacji.

 

Rejestracja kandydatów na Studia Podyplomowe.