Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania do czesnego mieszkańców województwa podlaskiego w wysokości aż do 90% wartości czesnego. Każdy zainteresowany dofinansowaniem indywidualnie rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych następnie wypełnia formularz zgłoszeniowy ze strony www.bonynaszkolenia.pl/, gdzie również znajdują się informacje szczegółowe.

 

Wymagania formalne:

 

Uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

– ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie,

– dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK - https://irk-sp.uwb.edu.pl/

– złożyły wymagany komplet dokumentów.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

– formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, do wydrukowania z systemu IRK po zakończeniu rejestracji, 

– odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich/magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów.

 

Harmonogram rekrutacji:

postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

 

Rekrutacja podstawowa:

10.06 – 16.09.2019 r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz wnoszenie przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej,

 

10.06 – 07.08.2019 r. oraz 04.09 – 20.09.2019 r. przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, pok. 202,

 

od 24.09.2019 r. przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych  na studia podyplomowe, ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacji, wysyłanie decyzji Kierownika Studiów o przyjęciu na studia podyplomowe.