Rekrutacja uzupełniająca

do programu Erasmus+

na rok akademicki 2022/2023

semestr letni

 

adresowana do studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • II, III lub IV rok studiów kierunku prawo,
 • II rok studiów kierunku administracja, bezpieczeństwo i prawo, kryminologia I stopnia,
 • I rok studiów kierunku administracja, bezpieczeństwo i prawo, kryminologia II stopnia,

 

UCZELNIE ANGLOJĘZYCZNE

 1. AUSTRIA: Salzburg University uni-salzburg.at
 2. **BELGIA: Universitait Antwerpen www.uantwerpen.be 
 3. *BELGIA: Universitait Gent ugent.be
 4. **^BELGIA: University of Leuven law.kuleuven.be
 5. **BELGIA: KH Leuven/ Leuven University College www.ucll.be 
 6. BUŁGARIA: “Angel Kanchev” University of Ruse uni-ruse.bg
 7. BUŁGARIA: Varna Free University vfu.bg
 8. BUŁGARIA: University of National and World Economy unwe.bg
 9. CHORWACJA: University of Rijeka uniri.hr 
 10. CHORWACJA: University of Split unist.hr 
 11. CHORWACJA: Effectus College for Law and Finance effectus-uciliste.eu
 12. CHORWACJA: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek unios.hr
 13. CZECHY: Masarykova Univerzita muni.cz 
 14. CZECHY: Škoda Auto University en.savs.cz
 15. CZECHY: VŠB – Technická Univerzita Ostrava vsb.cz
 16. ESTONIA: Tallinn University of Technology ttu.ee
 17. **FINLANDIA: University of Eastern Finland uef.fi
 18. GRECJA: Aristotelio Panepistimo Thessalonikis auth.gr
 19. HISZPANIA: Universidad de Alicante ua.es (należy sprawdzić dostępne kursy w jęz. angielskim)
 20. HISZPANIA: Universidad Autónoma de Madrid uam.es
 21. HISZPANIA: Universidad de Malaga www.uma.es (należy sprawdzić dostępne kursy w jęz. angielskim)
 22. HISZPANIA: Universidad de Granada ugr.es
 23. HISZPANIA: Universidad Rovila i Virgili urv.es
 24. HISZPANIA: Universidad Carlos III De Madrid www.uc3m.es 
 25. LITWA: Mykolo Romerio Universitas Vilnius ltu.lt
 26. LITWA: Vilnius University vu.lt
 27. LITWA: Vytautas Magnus University Kowno vdu.lt
 28. ŁOTWA: School of Business Administration Turiba turiba.lv
 29. ŁOTWA: University of Latvia lu.lv
 30. ŁOTWA: Baltic International Academy bsa.edu.lv
 31. NORWEGIA: The Arctic University of Norway en.uit.no
 32. **PORTUGALIA: Universidad Catolica Portuguesa-Porto porto.ucp.pt
 33. PORTUGALIA: Universidade de Lisboa ulisboa.pt
 34. PORTUGALIA: Universidade do Minho uminho.pt
 35. RUMUNIA: "Lucian-Blaga" University of Sibiu ulbsibiu.ro
 36. SERBIA: University of Belgrade www.bg.ac.rs 
 37. SŁOWENIA: University of Maribor uni-mb.si (bogata oferta przedmiotów dla kierunku kryminologia)
 38. SŁOWACJA: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach upjs.sk
 39. SŁOWACJA: Comenius University in Bratislava uniba.sk
 40. TURCJA: Anadolu University anadolu.edu.tr
 41. TURCJA: Bahçeşehir Universitybahcesehir.edu.tr 
 42. TURCJA: Ozyegin University ozyegin.edu.tr
 43. TURCJA: Yeditepe University yeditepe.edu.tr
 44. TURCJA: Turkisch- Deutsche Universität www.tau.edu.tr 
 45. TURCJA: Atilim University atilim.edu.tr
 46. TURCJA: Sakarya University sakarya.edu.tr
 47. TURCJA: Ataturk University atauni.edu.tr
 48. TURCJA: Ondokuz Mayıs University www.omu.edu.tr 
 49. WĘGRY: University of Debrecen unideb.hu
 50. WĘGRY: Pázmány Péter Catholic University ppke.hu
 51. WĘGRY: University of Szeged u-szeged.hu
 52. WĘGRY: National University of Public Service en.uni-nke.hu
 53. WĘGRY: Szechenyl Istvan University www.uni.sze.hu 
 54. WŁOCHY: Università degli Studi di Ferrara unife.it
 55. WŁOCHY: University of Insubria uninsubria.it
 56. WŁOCHY: Universita degli Studi Di Cagliari unica.it
 57. WŁOCHY: LUMSA Universita lumsa.it
 58. WŁOCHY: Universita Degli Studi di Verona www.univr.it 
 59. WŁOCHY: University "Kore" of Enna unikore.it
 60. WŁOCHY: Università degli Studi di Bari uniba.it
 61. WŁOCHY: Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" www.unina2.it 
 62. WŁOCHY: Universita Europea www.universitaeuropeadiroma.it 

 

* wyjazd wyłącznie na cały rok, wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1

** wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1

^ uczelnia oferuje szeroką ofertę dla kierunku kryminologia

 

UCZELNIE FRANCUSKOJEZYCZNE

 1. FRANCJA: Université de Paris Nanterre u-paris10.fr
 2. FRANCJA: Université de Nîmes unimes.fr
 3. FRANCJA: Universite de Paris-Sud u-psud.fr
 4. FRANCJA: Universite Paris – Est Creteil Val-De-Marne u-pec.fr
 5. FRANCJA: Institut d’Etudes Politiques de Rennes sciencespo-rennes.fr

 

UCZELNIE NIEMIECKOJĘZYCZNE

 1. AUSTRIA: Salzburg University uni-salzburg.at
 2. AUSTRIA: Universität Graz uni-graz.at
 3. NIEMCY: Universität Münster uni-munster.de
 4. NIEMCY: Universität Bielefeld uni-bielefeld.de
 5. NIEMCY: Universität Hamburg uni-hamburg.de
 6. TURCJA: Türkisch-Deutsche Universität tau.edu.tr

 

UCZELNIE WŁOSKOJĘZYCZNE

 1. WŁOCHY: LUMSA Universita lumsa.it
 2. WŁOCHY: Universita Degli Studi di Verona www.univr.it
 3. WŁOCHY: Università di Cagliari  unica.it
 4. WŁOCHY: University "Kore" of Enna unikore.it
 5. WŁOCHY: Università degli Studi di Bari uniba.it
 6. WŁOCHY: Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" unina2.it
 7. WŁOCHY: Università degli Studi dell'Insubria uninsubria.it
 8. WŁOCHY: Università degli Studi di Ferrara unife.it
 9. WŁOCHY: Universita' degli Studi di Palermo unipa.it
 10. WŁOCHY: Universita del Salento unisalento.it
 11. WŁOCHY: Niccolo Cusano University Distance Learning Unicusano www.unicusano.it 
 12. WŁOCHY: Universita Europea universitaeuropeadiroma.it
 13. WŁOCHY: University of Insubria uninsubria.it

 

UCZELNIE HISZPAŃSKOJĘZYCZNE

 1. HISZPANIA: Universidad Autónoma de Madrid uam.es
 2. HISZPANIA: Universidad de Alicante ua.es
 3. HISZPANIA: Universidad de Cordoba uco.es
 4. HISZPANIA: Universidad Pontificia Comillas www.comillas.edu 
 5. HISZPANIA: Universidad Rey Juan Carlos www.urjc.es (kryminologia)
 6. HISZPANIA: Universidad de Malaga www.uma.es 
 7. HISZPANIA: Universidad Pública de Navarra unavarra.es
 8. HISZPANIA: Universidad de Santiago de Compostela usc.es
 9. HISZPANIA: Universidad de Valencia uv.es
 10. HISZPANIA: Universidad de Malaga uc3m.es
 11. ^HISZPANIA: Universidad de Granada ugr.es
 12. HISZPANIA: Universidad Rovila i Virgili urv.es
 13. HISZPANIA: Universidad de Oviedo uniovi.es

 

^ uczelnia oferuje szeroką ofertę dla kierunku kryminologia

 

SZWAJCARIA (wymiana na podstawie programu Swiss Mobility, stypendium 420 CHF/mies.):

 1. SZWAJCARIA (język niemiecki): Universität Bern www.unibe.ch
 2. SZWAJCARIA (język niemiecki lub/i francuski, angielski): Universite de Fribourg www.unifr.ch

 

 

Kandydaci do udziału w programie Erasmus+ podlegają dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej:

 

 1. Etap formalny: złożenie dokumentów w języku polskim:
 • CV – zawiera informacje dotyczące edukacji (wskazanie aktualnego roku studiów, kierunku, trybu), praktyk, dodatkowych osiągnięć, zainteresowań, średniej z ostatniego roku studiów
 • Formularz zgłoszeniowy – wypełniony na komputerze i podpisany przez kandydata
 • Załącznik do formularza zgłoszeniowego w przypadku osób, które pobierają stypendium socjalne lub z tytułu niepełnosprawności

Złożenie dokumentów (CV oraz formularza w języku polskim!) do 21 października 2022 r.

Dokumenty należy składać do Koordynatora Programu Erasmus+, dr Kamili Bezubik

- na portierni Wydziału Prawa UwB w teczce „Erasmus” lub w sali 320 (podczas dyżuru koordynatora, środa w godz. 13-14)

 1. Rozmowa kwalifikacyjna: odbywa się przed komisją rekrutacyjną złożoną z koordynatorów programu, przedstawiciela studentów oraz osób sprawdzających znajomość języka obcego; przeprowadzana jest w języku obcym, w którym odbywają się studia na wybranej uczelni; sprawdzana jest znajomość języka pozwalająca na swobodną komunikację.

Wyniki podane zostaną bezpośrednio po przeprowadzeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni mailowo.

 

Szczegółowych informacji udziela Koordynator Programu Erasmus+ dr Kamila Bezubik, e-mail: law.outgoing@uwb.edu.pl

 

W ramach porozumień z uczelniami partnerskimi studenci wyjeżdżający w ramach programu zwolnieni są ze wszelkich opłat za studia oraz otrzymują dofinansowanie z grantu europejskiego, które na rok akademicki 2022/2023 wynosi w zależności od kraju, w którym znajduje się uczelnia przejmująca (dofinansowanie ma na celu wyrównanie różnic w kosztach utrzymania pomiędzy państwem wysyłającym i przyjmującym). Stawki miesięcznych stypendiów dla wyjazdów w ramach Erasmus+ na studia: 

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja: 550 EUR

Grupa 2 – Austria, Belgia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy: 500 EUR

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja: 450 EUR

 

*Dodatkowo można otrzymać stypendium socjalne i stypendium z tytułu posiadanego stopnia niepełnosprawności.