Uczestnikami studiów mogą być osoby, które:
– ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie,
– dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK,
– złożyły wymagany komplet dokumentów, tj. formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność (do wydrukowania z systemu IRK po zakończeniu rejestracji), odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich bądź też poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów.