HARMONOGRAM ORAZ ZASADY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
NA WYDZIALE PRAWA

UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU NA ROK AKADEMICKI 2022/2023