Plan zajęć semestr letni 2021/2022

 

I rok

 

Przydział do poszczególnych grup należy sprawdzić w systemie USOS

 

Rozkłady zajęć należy przeglądać w układzie tygodniowym

 

II rok

 

Przydział do poszczególnych grup należy sprawdzić w systemie USOS

 

Rozkłady zajęć należy przeglądać w układzie tygodniowym

 

III rok

 

Przydział do poszczególnych grup należy sprawdzić w systemie USOS

 

Rozkłady zajęć należy przeglądać w układzie tygodniowym