Plan zajęć semestr letni 2021/2022

I rok

Przydział do poszczególnych grup należy sprawdzić w systemie USOS

Rozkłady zajęć należy przeglądać w układzie tygodniowym

 II rok

Przydział do poszczególnych grup należy sprawdzić w systemie USOS 

Rozkłady zajęć należy przeglądać w układzie tygodniowym

III rok

Przydział do poszczególnych grup należy sprawdzić w systemie USOS

Rozkłady zajęć należy przeglądać w układzie tygodniowym

 IV rok

Przydział do poszczególnych grup należy sprawdzić w systemie USOS

Rozkłady zajęć należy przeglądać w układzie tygodniowym

 V rok

Przydział do poszczególnych grup należy sprawdzić w systemie USOS 

Rozkłady zajęć należy przeglądać w układzie tygodniowym