Koła naukowe i organizacje studenckie

Plan zajęć semestr zimowy 2022/2023

 

I rok

Przydział do poszczególnych grup należy sprawdzić w systemie USOS

Rozkłady zajęć należy przeglądać w układzie tygodniowym

II rok

Przydział do poszczególnych grup należy sprawdzić w systemie USOS

Rozkłady zajęć należy przeglądać w układzie tygodniowym

 

Osoby odpowiedzialne:

Rozkład zajęć na studiach stacjonarnych

mgr Anna Dubrownik

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 300
a.dubrownik@uwb.edu.pl

(+48 85) 745 71 86