Sieć Naukowa „Tworzenie i stosowanie prawa podatkowego przez jednostki samorządu terytorialnego”

Wydział Prawa uczestniczy w Sieci Naukowej „Tworzenie i stosowanie prawa podatkowego przez jednostki samorządu terytorialnego”. Sieć tworzą 4 jednostki: UwB, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Śląski i KUL. 

Współpracę nawiązano w 2009 r. Sieć została zawiązana w celu prowadzenia wspólnych badań naukowych, upowszechniania informacji dotyczących zasad tworzenia i stosowania prawa podatkowego, działalności szkoleniowej i doradczej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Wydział Prawa UwB był inicjatorem i organizatorem Sieci. Prof. dr hab. Leonard Etel, były Dziekan Wydziału, jest przewodniczącym Sieci Naukowej.