Prof. dr hab. Mariusz Popławski – przewodniczący Rady

Prof. dr hab. Leonard Etel

Prof. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk

Prof. dr hab. Dariusz Kijowski

Prof. dr hab. Cezary Kulesza

Prof. dr hab. Katarzyna Laskowska

Prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów

Prof. dr hab. Piotr Niczyporuk

Prof. dr hab. Maciej Perkowski

Prof. dr hab. Emil Pływaczewski

Prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski

Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz

Prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz

Prof. dr hab. Grażyna B. Szczygieł

Dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB

Dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB

Dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB

Dr hab. Anetta Breczko, prof. UwB

Dr hab. Ewa Czech, prof. UwB

Dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB

Dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

Dr hab. Piotr Fiedorczyk, prof. UwB

Dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB

Dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB

Dr hab. Andrzej Panasiuk, prof. UwB

Dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB

Dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. UwB

Dr hab. Iwona Sierocka, prof. UwB

Dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB

Dr hab. Anna Doliwa-Klepacka, prof. UwB

Dr hab. Tomasz Dubowski

Dr hab. Aneta Giedrewicz – Niewińska

Dr hab. Andrzej Jackiewicz

Dr hab. Marcin Łysko

Dr hab. Jarosław Matwiejuk

Dr hab. Artur Olechno

Dr hab. Joanna Radwanowicz – Wanczewska

Dr hab. Mirosław Wincenciak

Dr hab. Wioletta Witoszko

Dr hab. Iwona Wrońska

Dr hab. Urszula Zawadzka-Pąk

Dr Urszula Drozdowska

Dr hab. Izabela Kraśnicka

Mgr inż. Katarzyna Klimiuk