Wyjątkowa oferta wyjazdów zagranicznych dla studentów Wydziału Prawa UwB

semestr zimowy 2022/2023 w Syracuse University College of Law USA

www.law.syr.edu 

 

Oferta skierowana jest do studentów III oraz IV roku kierunku prawo.

Uczestnik ponosi całkowity koszt związany z wyjazdem, jest zwolniony z opłaty za studia na Syracuse University College of Law.

Semestr trwa od sierpnia do grudnia 2022. Dostępne jest 1 miejsce.

Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom min. advanced).

 

Kandydaci do wyjazdów do USA podlegają dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej:

  1. Etap formalny: złożenie dokumentów w języku polskim:
    • CV – zawiera informacje dotyczące edukacji (wskazanie aktualnego roku studiów, kierunku, trybu), praktyk, dodatkowych osiągnięć, zainteresowań, średniej z ostatniego roku studiów
    • List motywacyjny
  2. Rozmowa kwalifikacyjna: odbywa się przed komisją rekrutacyjną złożoną z koordynatorów programu, przedstawiciela studentów oraz osób sprawdzających znajomość języka obcego; przeprowadzana jest w języku angielskim. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej zainteresowane osoby zostaną poinformowane drogą mailową.

Wyniki podane zostaną bezpośrednio po przeprowadzeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych.

 

Złożenie dokumentów (CV oraz formularza w języku polskim!) do 7 marca 2022 r.

 

Dokumenty należy składać do Koordynatora ds. Studentów Wyjeżdżających dr Kamili Bezubik:

- na portierni Wydziału Prawa UwB w teczce „Erasmus”

 

Szczegółowych informacji udziela Koordynator ds. Studentów Wyjeżdżających dr Kamila Bezubik law.outgoing@uwb.edu.pl

Pliki do pobrania: