Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa wszechstronnie wspiera Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a w szczególności realizuje projekty wydawnicze, finansowane z funduszy europejskich i innych zewnętrznych źródeł finansowania. Zajmuje się również promocją  jego wizerunku i dorobku oraz wspiera rozwój kariery studentów i absolwentów, nie tylko w rozumieniu ogólnym, ale też w miarę swoich możliwości indywidualnie.
 

Stowarzyszenie obecnie realizuje projekt badawczy „Zapobieganie bezczynności organów publicznych. Pozarządowa koncepcja rekonstrukcji prawnej" współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest dzięki współpracy z Wydziałem Prawa UwB.

Stowarzyszenie zrzesza obecnie 41 członków.

Oficjalna strona SAWP