Strategia Rozwoju Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku skupia się na następujących obszarach:
I. Nauka
II. Kształcenie
III. Organizacja i zarządzanie
IV. Umiędzynarodowienie
V. Współpraca z otoczeniem
VI. Ludzie

Zachęcamy do zapoznania się w powyższym dokumentem oraz do przesyłania swoich uwag na adres: promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl.